استانداردهای حمل و نقل ایمنی مواد غذایی چیست؟

استانداردهای حمل و نقل ایمنی مواد غذایی چیست؟

استانداردهای حمل و نقل ایمنی مواد غذایی چیست؟

حمل ایمن مواد غذایی

ایمنی مواد غذایی باید اولویت اصلی همه کسانی باشد که درگیر آوردن غذا از مزرعه به سفره هستند. شروع از اجرای روش های کشاورزی ایمن تا شیوه های تولید خوب در طول فرآوری مواد غذایی و در نهایت به استانداردهای حمل و نقل ایمنی مواد غذایی که باید رعایت شوند ختم شود. این مقررات و دستورالعمل ها در جهت بهبود ایمنی مواد غذایی، جلوگیری از گسترش بیماری های ناشی از غذا و کاهش خطرات سلامتی است.

مقررات اولیه ای که از مواد غذایی در برابر آلودگی در حین حمل و نقل محافظت می کند، توسط قانون نوسازی ایمنی مواد غذایی FDA در مورد حمل و نقل بهداشتی غذای انسان و حیوان ایجاد شده است. هدف این قانون جلوگیری از:

 • عدم نگهداری صحیح مواد غذایی در یخچال
 • نظافت ناکافی وسایل نقلیه حمل و نقل بین بارها
 • عدم محافظت صحیح از مواد غذایی در برابر تأثیرات و آلودگی های خارجی
 • سایر اقداماتی که خطرات ایمنی مواد غذایی را در طول حمل و نقل ایجاد می کند
 • قانون FDA الزامات مربوط به تجهیزات حمل و نقل، عملیات، آموزش، سوابق و معافیت ها را توصیف می کند.

چه کسی تحت پوشش است؟

مقررات FDA برای همه بارگیرها، حمل‌کننده‌ها، فرستنده‌ها و گیرندگان مواد غذایی در ایالات متحده از طریق راه‌آهن یا وسیله نقلیه موتوری اعمال می‌شود. مهم نیست که غذا برای تجارت بین ایالتی باشد یا نه – این مقررات همچنان اعمال می شود. همچنین در مورد فرستنده‌های سایر کشورها که غذا را با وسیله نقلیه موتوری یا ریلی یا با کشتی یا هوایی به ایالات متحده حمل می‌کنند، اعمال می‌شود. پس از آن، در صورتی که غذا در نظر گرفته شده توزیع یا مصرف شود، غذا با وسیله نقلیه موتوری یا ریلی حمل می‌شود.

سازمان‌هایی که غذا را از ایالات متحده به کشورهای دیگر صادر می‌کنند یا غذا را بدون توزیع در ایالات متحده از طریق ایالات متحده حمل می‌کنند تا زمانی که محموله‌هایشان به مرز یا بندر ایالات متحده برسد، مشمول این قانون می‌شوند.

هر بخش از حمل و نقل مواد غذایی – حمل و نقل، بارگیری، حمل و دریافت – قوانین و مسئولیت های خاص خود را دارد. مسئولیت ها با توافقات بین طرف های مختلف که این سمت ها را اشغال می کنند تعیین می شود. یک شرکت واحد می تواند بیش از یک نقش را ایفا کند. برای مثال، یک توزیع کننده خدمات غذایی معمولاً هر چهار حوزه مسئولیت را بر عهده دارد.

حوزه های مشکل

هنگام در نظر گرفتن شرایطی که حمل و نقل مواد غذایی ممکن است منجر به آلودگی شود، چندین زمینه مشکل وجود دارد:

 • دما – کنترل نامناسب دما یا تبرید
 • مدیریت نادرست واحد حمل و نقل یا ذخیره سازی – بهداشت نامناسب، تمیز کردن وسایل نقلیه، دفع فاضلاب، روش های بخور فسفید آلومینیوم در واحدهای ریلی، حمل و نقل مواد خطرناک، عدم نگهداری سوابق شستشوی مناسب و غیره.
 • استفاده نادرست از مواد بسته بندی و کیفیت پایین پالت
 • عملکرد نامناسب، شرایط یا تجهیزات بارگیری – بهداشت نامناسب، حمل بارهای مختلط، تمرین ناکافی بارگیری، عدم استفاده از واحدهای اختصاصی و غیره.
 • شیوه‌ها، شرایط یا تجهیزات ضعیف برای تخلیه – بهداشت نامناسب، گذاشتن مواد خام روی اسکله‌های بارگیری پس از ساعت کاری
 • کنترل ضعیف آفات در واحدهای حمل و نقل یا ذخیره سازی
 • رانندگان یا کارکنان با آموزش ناکافی و مدیران، سرپرستان یا صاحبان با دانش ناکافی در مورد ایمنی مواد غذایی
 • ساخت و طراحی ضعیف واحدهای حمل و نقل
 • بهداشت ضعیف کارکنان
 • حمل و نقل یا نگهداری نادرست واحد ذخیره سازی – باعث ایجاد شکاف در درها، نشت سقف، تجمع یخ، تراکم و غیره می شود.
 • سیاست های ناکافی در مورد حمل و نقل یا ذخیره سازی ایمن یا ایمن مواد غذایی
 • استفاده نادرست از محصولاتی که بازگردانده شده، نجات داده شده اند، برای دور انداختن یا دوباره کار شده اند. حمل نادرست بارهای دفع شده
 • شیوه‌های نگهداری نامناسب – رها کردن محصول بدون مراقبت، تأخیر در نگهداری محصول، توان عملیاتی ضعیف و چرخش و غیره.

راه حل های کلی پیشنهادی

برای بهبود انطباق آنها، حامل های موتوری و حمل ونقل ریلی درگیر در ایمنی مواد غذایی باید کنترل های پیشگیرانه گسترده ای را اجرا کنند. آنها عبارتند از:

 • بهداشت (کنترل آفات، نظارت و حصول اطمینان از بهداشت و وضعیت مناسب واحدهای حمل و نقل و سالم سازی مراحل بارگیری و تخلیه)
 • کنترل دمای کافی
 • استفاده صحیح از مواد بسته بندی، پالت مرغوب – بسته بندی مناسب محصولات غذایی و واحدهای حمل و نقل
 • آموزش و آگاهی کارکنان
 • ارتباط عالی بین حمل و نقل، فرستنده و گیرنده

الزامات اصلی حمل و نقل

FDA الزامات کلیدی برای حمل و نقل ایمنی مواد غذایی را به چهار دسته عمده طبقه بندی می کند:

 1. وسایل نقلیه و تجهیزات حمل و نقل – وسایل نقلیه و تجهیزات حمل و نقل مورد استفاده باید به اندازه کافی قابل تمیز و مناسب باشند. هر محصول غذایی دارای دمای خاصی است که باید در آن نگهداری شود. هر وسیله یا وسیله نقلیه باید بتواند دمای مورد نیاز را همیشه حفظ کند. طراحی این عناصر حمل و نقل نباید به هیچ وجه باعث ناایمن شدن غذای حمل شده شود.
 2. عملیات حمل و نقل – این عملیات نشان دهنده مجموعه ای از اقدامات است که باید برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی تا رسیدن محصول غذایی به مقصد خود انجام شود. آنها شامل جلوگیری از تماس غذای خام با غذای آماده، جداسازی اقلام غیرغذایی از محصولات غذایی برای جلوگیری از آلودگی متقابل، جلوگیری از الحاق تصادفی آلرژن‌های غذایی، کنترل دمای کافی و موارد دیگر است.
 3. آموزش – حمل کننده و فرستنده می توانند توافق کنند که متصدی حمل کننده مسئول شرایط بهداشتی در حین حمل است. در این صورت، متصدی حمل‌ونقل موظف است آموزش‌های لازم را در زمینه ایمنی مواد غذایی به پرسنل خود در خصوص شیوه‌های حمل و نقل بهداشتی ارائه دهد.
 4. سوابق – متصدیان حمل و نقل ملزم به نگهداری سوابق توافق نامه های کتبی، رویه ها و آموزش هستند. اسناد نباید بیش از 12 ماه از تاریخ وقوع فعالیت تحت پوشش نگهداری شوند، اگرچه مدت نگهداری دقیق بستگی به نوع سابقه دارد.

انعطاف پذیری حمل و نقل مواد غذایی

FDA رویکرد غیرمعمولی را برای اجرای قانون حمل و نقل بهداشتی غذای انسان و حیوانات در پیش گرفت. به جای طراحی یک سیستم مقررات محدودکننده، FDA مجموعه‌ای از مقررات ایمنی مواد غذایی را ایجاد کرد که باید رعایت شود. اما تصمیم گرفت که اجرای روش‌های پیروی از آنها را به شرکت‌کنندگان زنجیره تامین واگذار کند.

به عنوان مثال، محصولات غذایی که نیاز به کنترل دقیق دما دارند باید با وسایل نقلیه یا تجهیزات مناسب حمل شوند. با این حال، FDA بر هیچ راه حل خاصی برای این مشکل اصرار ندارد. شرکت‌های زنجیره تامین می‌توانند از تریلرهای یخچال‌دار یا خنک‌کننده‌های یخی و عایق یا روش‌های دیگر استفاده کنند. تا زمانی که دمای محصول مطابق با مقررات FDA باشد فرقی نمی‌کند.

همین امر را می توان در مورد شرایط بهداشتی وسیله نقلیه حمل و نقل اعمال کرد. کامیون‌های تانکری که مخلوط بستنی را حمل می‌کنند، نیازهایی مانند تریلرهایی که غذا را روی پالت حمل می‌کنند ندارند. به همین دلیل است که FDA استفاده از هیچ فناوری خاصی را اجباری نمی کند. هر یک از طرفین مجاز است از روش های مختلف، بهترین روش حمل و نقل را انتخاب کند

حمل و نقل داخلی

عاری از آلودگی محصولات غذایی در حین حمل و نقل در یک مرکز به همان اندازه مهم است که آنها را در حین حمل و نقل از یک مکان به مکان دیگر حفظ کنید. قبل از اینکه محصول نهایی به مرحله بارگیری برسد، باید با خیال راحت از محل تولید به منطقه بسته بندی و سپس به اسکله بارگیری منتقل شود.

اگر غذای شما در طول فرآیند تولید آلوده شود، داشتن یک سیستم حمل و نقل بهداشتی و بدون آلودگی در سراسر کشور معنای زیادی نخواهد داشت. سرمایه گذاری در تجهیزات با کیفیت بالا که تمام استانداردهای ایمنی مواد غذایی را برآورده می کند برای هر صنعت غذایی ضروری است.

نتیجه

استانداردهای ایمنی حمل و نقل مواد غذایی FDA از این جهت که روش یا فناوری خاصی را توصیف نمی کنند که همه افراد درگیر در زنجیره تامین باید از آن استفاده کنند، نسبتاً منحصر به فرد هستند. در عوض، شرکت ها با تعدادی از دستورالعمل های سختگیرانه روبرو هستند که می توانند به هر شکلی که مناسب کسب و کارشان باشد، رعایت کنند. برای حفظ دمای صحیح وسایل نقلیه حمل و نقل، آنها می توانند از کولرهایی با یخ یا تریلرهای یخچال دار یا چیزهای دیگر استفاده کنند.

استانداردهای ایمنی مواد غذایی برای همه شرکت کنندگان در زنجیره تامین (لودرها، فرستنده ها، حامل ها و گیرندگان) که محصولات غذایی را با وسایل نقلیه موتوری یا ریلی حمل می کنند، اعمال می شود. این به طور جدی مربوط به مواد غذایی است که برای مصرف یا توزیع در ایالات متحده در نظر گرفته شده است. شرکت هایی که محصولات غذایی را به کشورهای دیگر صادر می کنند، موظفند تا زمانی که محصولاتشان به مرز یا بندر برسد، این استانداردها را رعایت کنند.

برای جلوگیری از رایج ترین مسائل مربوط به حمل و نقل ایمن مواد غذایی، سازمان های درگیر در آن باید بر روی بهداشت و نگهداری وسایل نقلیه، کنترل دما، آموزش کارکنان و راننده و بهبود ارتباطات بین مدیران، سرپرستان، مالکان و کارمندان تمرکز کنند.

چرا پناد پلاستیک؟

شرکت پناد پلاستیک، تولید کننده بشکه پلاستیکی لیتری (پلی اتیلنی) فوق سنگین، اعم از دهانه بسته و دهانه باز با بهترین کیفیت و با مواد اولیه مرغوب می باشد.

به منظور تولید بشکه با کیفیت، این شرکت از جدیدترین تکنولوژی های روز جهان برای تولید بشکه و با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات به روز کشور آلمان بهره جسته است. به منظور رسیدن به جایگاه تولیدکننده بشکه با کیفیت، این شرکت دارای استاندارد و تاییدیه های مختلف در زمینه تولید بشکه های پلاستیکی (پلی اتیلنی) 220 لیتری بوده و محصولاتی با ویژگی های خاص مقاومت بالا در برابر ضربه، حرارت، انبارش، مواد شیمیایی خطرناک، عدم آلودگی به مواد باکتریایی، تمیزی بالا، عدم مهاجرت از بشکه به مظروف و بالعکس و … تولید می کند.

بشکه های تولید شده در پناد پلاستیک در عین استحکام بسیار بالا، دارای وزن بهینه شده می باشد. شرکت پناد پلاستیک از سری درب های استاندارد بر روی بشکه های خود بهره می گیرد. درنتیجه بارگیری و تخلیه مظروف داخل آن بسیار آسان بوده و فرم سطح بالای بشکه امکان تخلیه حداکثری مظروف را ایجاد می کند.

برای آشنایی با با انواع بشکه ما به صفحه محصولات ما مراجعه نمایید.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.