فروشگاه

فروشگاه

برای خرید بشکه پلاستیکی به صورت شرکتی یا عمده تماس بگیرید

۵ – ۲۲۹۲۶۳۴۳ – ۰۲۱

  • بشکه دهانه بسته تومان929,000
  • بشکه پلاستیکی دهانه باز تومان999,000