گندزدایی مخزن آب

می 13, 2020
گندزدایی کرونا

ضدعفونی کردن مخزن آب

از مخازن آب به طور عمده در مجتمع های مسکونی استفاده می شود. این محصول هم مانند هر محصول دیگری برای اینکه بتواند به خوبی کارایی […]

بشکه پلاستیکی 220