بشکه پلاستیکی
ژانویه 5, 2020
مخازن پلاستیکی

مقایسه مخازن پلاستیکی و فلزی در صنایع دارویی و پزشکی

مقایسه مخازن پلاستیکی و فلزی در صنایع دارویی و پزشکی مخازن مختلفی هستند که برای مصارف مختلفی اعم از پزشکی […]
دسامبر 28, 2019

واحد تحقیق و توسعه

دسامبر 25, 2019
بشکه های پلاستیکی

کاربرد بشکه های پلاستیکی

بشکه های پلاستیکی در کارخانه های صنعتی و تجاری، حتی در مصارف خانگی و شخصی، ابزار و کالاهای بسیاری روزانه […]
دسامبر 22, 2019
بشکه پلاستیکی220

تولید کننده بشکه 220

بشکه پلاستیکی 220، محصولی که به قطع و یقین حداقل یکبار به چشمتان خورده است. حال می تواند در گوشه […]

بشکه پلاستیکی 220