واحد کنترل کیفی
مواد ورودی(MFR)

میزان MFR به منظور کنترل کیفیت مواد اولیه، تست های ذیل بر روی مواد ورودی به کارخانه انجام می پذیرد:


تست سنجش نرخ جریان مذاب (MFR)

میزان MFR  مواد اولیه بشکه پلاستیکی 220 اندازه­ گیری شده تا در محدوده استاندارد شرکت پناد پلاستیک باشد.


تست ضربه (Impact test)

به منظور سنجش میزان ضربه پذیری مواد مورد استفاده در تولید بشکه، آنها تحت تست ضربه قرار می گیرند.

تست کشش (Tensile strength test) (MFR)

میزان MFR به منظور بررسی خواص مکانیکی مواد مورد استفاده در تولید بشکه، تست کشش بر روی نمونه های تولیدی انجام می پذیرد.


تست های عملیاتی

تست انبارش (Stack)

میزان MFR این تست به منظور بررسی تحمل پذیری محصول تولیدی در هنگام انبارش به صورت سه ردیفه و بر اساس استاندارد UN انجام می پذیرد.


تست پرتاب (Drop test)

این آزمون به منظور بررسی میزان ضربه پذیری محصول تولیدی در هنگام حوادث احتمالی بر اساس استاندارد UN و در ارتفاع¬های مختلف انجام می پپذیرد.


تست نشتی (Leakage test)

این تست به منظور بررسی نشتی احتمالی بر اساس استاندارد UN و روی تمامی محصولات تولیدی انجام می پذیرد.


تست ارتعاش (Vibration test)

این آزمون به منظور بررسی و شبیه سازی ضربات وارده بر محصول در هنگام حمل و نقل و بر اساس استاندارد UN انجام می گیرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


بشکه پلاستیکی 220